Loading...
Klik hier om je aan te sluiten bij ons professional platform.
Terug
ByGigi.nl
ByGigi.nl

ByGigi.nl

Werkgebied: Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland

'An interior is the natural projection of the soul' een quote van Coco Chanel. En zo zie ik het ook. Bij een interieur gaat het er niet alleen om hoe het eruit ziet, maar ook wat voor gevoel het oproept en of je je er als bewoner helemaal thuis in voelt. Of zoals ze bij mij thuis zeiden 'senang'. East meets West. 

Expressie, Combineren, Kleur, harmonie en schoonheid zijn voor mij belangrijk in jouw leefomgeving. In elke ruimte zie ik mogelijkheden. Ik ga uit van de energie van de plek, het huis, de functies en natuurlijk ook verplaats ik mij in de bewoners. Vanuit deze afstemming ontvouwd zich een levendig beeld, in kleur, vorm en stijl die ik met veel plezier vertaal in een interieurontwerp voor jou.

Je kunt bij mij terecht als je wilt sparren met een creatieve ruimtedenker.
Van kleuradvies tot totaal interieurproject.

Gigi Loman-Dinsbach
Tel: +31620221418
Email: [email protected]
Spechtlaan 33
2261 BA Leidschendam