Loading...
Klik hier om je aan te sluiten bij ons professional platform.
Terug

LICHTPLAN

Verlichting is van grote invloed op het interieur en bepaalt samen met de inrichting de sfeer in een ruimte. Tegelijkertijd kan een perfecte inrichting teniet worden gedaan door slechte verlichting. Vandaar dat het maken van een goed lichtplan net zo belangrijk is als het interieurontwerp.

Het kiezen van de juiste lichtsoort, het bepalen van de warmte en sterkte van het licht en de keuze voor de plaats van die verlichting in de ruimte is dan ook werk voor professionals. Vandaar dat wij bij Designlinq getrainde lichtadviseurs beschikbaar hebben om je te helpen bij hetopstellen van een goed lichtplan dat past bij jouw eisen en wensen en het aanwezige interieur.

Werkwijze

Onze lichtadviseurs maken een afspraak om zelf de ruimte(s) die verlicht moet(en) worden te bekijken. Als er een buitenruimte (tuin/terras) is kan die uiteraard ook in het plan worden opgenomen. Omdat een goede verlichting de verschillende gebruiksfuncties van een ruimte moet ondersteunen is het ook belangrijk te weten wat die functies per ruimte zijn: werken, lezen, eten of ontspannen. Ook kijken wij dan of er wellicht behoefte bestaat aan zgn. akoestische verlichting.

Tijdens dit bezoek bespreken wij dan ook het beschikbare budget en de gewenste stijl.

Op basis van al deze informatie maken wij dan een lichtplan en stellen wij de daarvoor mogelijke armaturen voor. Na jouw input wordt daarvan het definitieve lichtplan gemaakt en de daarbij behorende aankooplijst )vaak ook i.c.m. een door ons opgesteld interieurontwerp).

Meestal coördineren wij dan ook de verdere levering en eventueel ook de montage, plaatsing en aansluiting van de verlichting als je gebruik wilt maken van onze eigen montageservice.

Kosten

De kosten voor het maken van een lichtplan zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van dat plan en de hoeveelheid werk die daar voor ons aan verbonden is. Vandaar dat er geen eenduidige prijs te noemen is.

Indicatief kunnen we aangeven dat een lichtplan voor een compleet woonhuis ca. € 600,- incl. BTW kost (€ 495,87 excl. BTW). Dit is inclusief 3D tekening, modelspecificaties en schakelplan.

BIJ DESIGNLINQ KRIJG JE DIT LICHTPLAN GRATIS!

Als je besluit de voorgestelde verlichting bij ons aan te schaffen en daarbij tenminste € 6.000,- incl. BTW (€ 4.958,68 excl. BTW) besteedt krijg je het volledige bedrag dat je hebt betaald voor dat lichtplan in mindering op het te betalen bedrag voor die verlichting.